Istrošenost diskova

 

Vozači često uzimaju zdravo za gotovo održavanje kočionog sistema. Ipak treba biti svestan kada je potrebno intervenisati kako ne bi bilo posledica.

 

pukotina kočionog diskaKao što je poznato obradom diskova se rešava veliki broj problema kočionog sistema, znatno je jeftiniji od zamene diskova i u većini slučajeva se preporučuje. Ipak, postoji izvestan broj situacija u kojima obrada diskova nije moguća, tačnije nije preporučljiva i bezbedna.


Retke situacije kada se obrada diskova ne vrši:

• Kočioni disk je naprsao ili na drugi način vidno oštećen.

• Površina diska poseduje duboka reljefasta oštećenja nastala usled neredovne zamene kočionih merenje diskapločica. Pojava poznata kao "struganje  metal o metal" .

• Disk ne poseduje dovoljnu debljinu, a posledica je istrošenosti nastale usled više faktora.

• Korozija je zahvatila ne samo površinski deo već je prodrla u dubinu kočionog diska.

• Deformacija diska nastala usled nekog vida fizičkog pritiska ( saobraćajna nezgoda, udarna rupa na putu ) koji je znatno deformisao kočioni disk.

 

srenfrde

Revolucionarna Pro-Cut mašina za obradu diskova

pro cut obrada diskovaobrada diskovaobrada diskova

Pogledajte još...